Haber Detayı
15 Şubat 2018 - Perşembe 07:44
 
T.C. ISPARTA 2. İCRA DAİRESİ 2017/2564 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
RESMİ İLAN (İHALE İLANLARI) Haberi


 

T.C.

ISPARTA

2. İCRA DAİRESİ

2017/2564 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                     : Isparta İI, Merkez İlçe, - Ada, 12259 Parsel, Büyükgökçeli Köyü,Kuyu Üstü Mevkiinde kain

tarla vasıflı taşınmaz, Bilirkişi raporuna göre tarla vasıflı taşınmazın üzerinde tam verim çağında şeftali bahçesi bulunmakta, ayrıca verim çağında 1 adet kiraz 1 adet erik ve 2 adet ayva ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz Isparta-Eğirdir Yoluna cephe durumdadır.

Adresi                           : Isparta/Merkez ilçesi, Büyükgökçeli Köyü Kuyu Üstü Mevkii

Yüzölçümü                     : 1.310,45 m2

İmar Durumu                  : Var   , İnşaat tarzı Satışa konu olan mülga belediyesince 05.10.2012 tarihi onaylı ilave

revizyon planında ayrık nizam 2 kat, Taks:0,25 yapılaşma koşullarına sahip konut adasında kalmaktadır.

Kıymeti                         : 65.972,50 TL

KDV Oranı                    : %18

Kaydındaki Şerhler         : Kadastro Kanunun 41. Maddesine göre düzeltme vardır.

  1. Satış Günü                 : 10//O4/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
  2. Satış Günü                 : 08/05/2018 günü 11:00 -11:05 arası

Satış Yeri                       : Kutlubey Mah.6 mart Caddesi Öğretmenevi Karşısı Eski Adliye Binası Zemin Kat İcra Daireleri

İhale Salonu Merkez/ISPARTA -

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımından önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 91 000 1500 1580 072 9049 3472   iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaralan yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatı sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi, KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım  harcı   ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

  1. Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134)üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
  2. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  

  1.  Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale . İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına Ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2564 Es. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2018

Zekai DÖNMEZ

İcra Müdür Yardımcısı

32115

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: T.C., , ISPARTA, , 2., İCRA, DAİRESİ, , 2017/2564, ESAS, , TAŞINMAZIN, AÇIK, ARTIRMA, İLANI,
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Arşiv
istanbul escort şişli escort